Hoe creëer je resultaatgerichtheid in een overheidsorganisatie?

De nieuwe directeur van een grote overheidsorganisatie ziet veel gedrag dat zijn doel niet ondersteunt in de board, in de teams daaronder en in de organisatie. Door de People Change Scan wordt het hem duidelijk dat alle betrokkenen eerst aan hun persoonlijke ontwikkeling en transformatie moeten werken, want het probleem is hun eigen houding en hoe ze omgaan met de realiteit. Met een veranderteam van mensen die graag willen gaat hij de cultuurverandering realiseren, parallel aan de operatie. Op dit moment is bewustwording het belangrijkste resultaat. Inzicht op persoonlijk niveau en op het gebied van de organisatie. Eindelijk is er beweging.

People Change Scan biedt handvatten voor verandertrajecten

Adviesbureau People Change heeft een tool en methodiek ontwikkeld die helpt bij het voorbereiden en monitoren van verandertrajecten en het coachen van medewerkers in hun ontwikkeling. De zogeheten People Change Scan ondersteunt bedrijven onder meer bij het beter begrijpen van de organisatie, teams en medewerkers en het op maat maken van verandertrajecten, het in kaart brengen van benodigde ontwikkelingen in de waardensystemen/‘mindsets’ en verandervaardigheden van medewerkers en het opstellen van verdere veranderplannen.