People Change Academy

Verdiep je verandervaardigheden

De People Change Academy is het kenniscentrum waar wij onze wetenschappelijke kennis en jarenlange praktijkervaring delen met leiders, verandermanagers en onze zakelijke partners.

People Change leidt mensen op zodat zij zelf scans kunnen afnemen, toelichten en effectief gebruiken. Na deze opleiding word je People Change Practitioner of Leader en krijg je beschikking over al ons materiaal. Wij komen regelmatig bij elkaar om kennis te ontvangen en te delen.

Voor leidinggevenden

De People Change Practitioners leergang is bedoeld voor leidinggevenden, zoals managers en directieleden. In de Practitioners leergang leer je het gedachtengoed van de People Change Scan toepassen op je eigen medewerkers.

Om Practitioner van People Change te worden is het noodzakelijk dat je de achtergrond en theorieën van de scan en aanpak onder de knie hebt. Je wordt getraind in het analyseren van de uitkomsten van de scan en het coachen van medewerkers met behulp van de scan. Na de training word je gecertificeerd en kun je de scan bij jouw eigen organisatie gebruiken.

Voor externe coaches en consultants

Als People Change Leader kun je de People Change scan en methodiek gebruiken bij jouw opdrachtgevers en in je eigen praktijk. In de leergang People Change Leader leer je de achtergrond en de theorie van de People Change scan beheersen en toepassen in individuele coaching situaties.

De leergang People Change Coach gaat een stap verder en leert je de scan en methodiek toe te passen op teamniveau en bij kleine organisaties. People Change Coaches krijgen na de training een certificaat en toegang tot de People Change Transformatie Toolkit.

People Change Learning Modules

People Change Leiderschap Practitioner (in-company)

Als People Change Leiderschap Practitioner kun je de People Change scan en methodiek gebruiken in jouw organisatie om collega’s te helpen zichzelf te ontwikkelen. In 4 trainingsdagen leer je:

 • De wetenschappelijke theorie en modellen van de scan
 • De koppeling maken tussen theorie en praktijk
 • De scan resultaten op individueel niveau interpreteren en uitleggen
 • Een collega te coachen m.b.v. de scan
 • De leiderschapsstijlen herkennen en toepassen

Deze in-company opleiding wordt vaak gebruikt als onderdeel van een leiderschapsprogramma of bij het uitrollen van een organisatie-ontwikkelingsprogramma.

“De training koppelde ècht theorie aan praktijk. Ik heb veel geleerd over deze nieuwe tool om anderen binnen de organisatie te helpen te komen tot zelfinzicht en ontwikkelpunten.”
Deelnemer People Change Practitioner training Transavia

People Change Team Navigator (in-company)

Als People Change Team Navigator kun je de People Change scan en methodiek gebruiken bij teams en afdelingen in jouw organisatie (max 15 personen). De module bestaat uit 4 trainingsdagen.

Je leert o.a.:

 • De wetenschappelijke theorie en modellen van de scan voor teams
 • De koppeling maken tussen theorie en praktijk
 • De scan resultaten op team niveau interpreteren en uitleggen
 • Team begeleiding geven m.b.v. de scan resultaten

People Change Team Navigators krijgen na de training een certificaat en mogen teamscans uitzetten en ze krijgen toegang tot de People Change Transformatie Toolkit.

People Change Organisatie Navigator (in-company)

Als People Change Organisatie Navigator kun je de People Change scan en methodiek gebruiken bij jouw (interne) opdrachtgevers voor teamontwikkeling en verandervragen bij organisaties. De module bestaat uit 4 trainingsdagen.

Je leert o.a.:

 • Dieper ingaan op de wetenschappelijke theorie en modellen van de scan in relatie tot organisatie en hun complexiteit
 • De koppeling maken tussen theorie en praktijk
 • De scan resultaten op organisatie niveau interpreteren en uitleggen/presenteren
 • Een groepssessie te voeren m.b.v. de scan resultaten
 • Zelf een team of organisatiescan uitzetten
 • Rapporten & presentaties verkrijgen via de People Change Scan applicatie

People Change Organisatie Navigators krijgen na de training een certificaat en toegang tot de People Change Transformatie Toolkit.

Transformationeel Leiderschap

Verdiepingsjaar “Transformational Change Leadership”

Als veranderaar ben je nooit uitgeleerd. In dit verdiepingsjaar leer je stap voor stap leiding te geven aan verandering. Voor deze aanvullende en verdiepende training is het belangrijk dat deelnemers ervaring hebben opgedaan met de People Change scan in verandertrajecten en dat ze hun eigen cases inbrengen. De training behelst:

 • 6 dagen verdeeld over een aantal maanden op een luxe locatie in Utrecht
 • Dieper ingaan op toepassing van de People Change scan in complexe verandertrajecten
 • De verschillende verbeterprogramma’s van People Change leren toepassen
 • Verdieping via “Call Center Case” door dr. Rogier Offerhaus
 • Bespreken cases van deelnemers
 • Reflectie op eigen veranderingen en verandervermogen
 • Verandervaardigheden verdiepen
 • Trainingsmateriaal & Lunches
 • Boeken dr. Rogier Offerhaus

BewarenBewaren